AKADEMIK SZKOŁY POLICJI

Wiele wskazuje na to, że centrum Piły zyska nowy dość okazały budynek. Szkoła Policji mieszcząca się przy pl. Staszica planuje wybudować nowoczesny akademik dla swoich słuchaczy. Powstać ma on na działce należącej do Szkoły, pomiędzy bulwarami nadrzecznymi a budynkiem głównym. O tej inwestycji mówi się od dawna, gdyż Szkoła w Pile ma problemy z zakwaterowaniem słuchaczy na poziomie odpowiadającym współczesnym standardom. Obecnie słuchacze zajmują pomieszczenia, które mieszczą się w budynku głównym, wybudowanym w latach 20-tych zeszłego wieku. Nieoficjalnie mówiło się, że Szkoła zainteresowana jest terenami po byłej rzeźni przy Placu Staszica, a także dawnymi budynkami na terenie lotniska wojskowego, przy obecnym zamiejscowym oddziale UAM. Jak się okazuje, ostatecznie wybrano lokalizację budynku akademika w kampusie szkoły przy pl. Staszica.

szkola_policji_Pila_fot1

wizualizacja nowego budynku bursy – projekt Pracownia Architektoniczna WOJTASIK z Piły

Lokalizacja w tym miejscu wydaje się przedsięwzięciem dość karkołomnym. Bliskie sąsiedztwo budynku głównego, który znajduje się pod ochroną konserwatorską, wymaga aby projekt spełnił dość surowe wymagania, w zakresie formy architektonicznej jak również zastosowanych materiałów. Ponad to trzeba również zauważyć, że nowy obiekt na zawsze zmieni panoramę tej części miasta, oglądaną przez mieszkańców od strony rzeki Gwdy, bardzo rozpoznawalną, uwidocznioną na wielu pocztówkach. Tego trudnego zadania podjęła się pilska Pracownia Architektoniczna „Wojtasik”, którą notabene wyłoniono w drodze przetargu.

Budynek zakwaterowania, jako bursa dla słuchaczy Szkoły Policji w Pile zaprojektowany będzie na planie litery L na pięciu kondygnacjach.  W budynku przewidzianych będzie 386 miejsc dla słuchaczy z możliwością aranżacji poddasza na użytek kolejnych 73 osób. Na każdym piętrze, oprócz poddasza, w centralnej części budynku zlokalizowany będzie pokój dowódcy. Na parterze zaprojektowano wartownię przy wjeździe na teren szkoły oraz portiernię przy głównym wejściu do budynku. Użytkownicy budynku będą też mieli do dyspozycji pomieszczenie pralni i suszarni zlokalizowane na parterze. Na ostatniej kondygnacji w głównej wieży budynku znajdzie swoje miejsce sala wielofunkcyjna m.in. dla celów kulturalnych, szkoleniowych itp. W celu łatwej komunikacji, istniejący budynek, połączony zostanie z Bursą – łącznikiem na poziomie trzeciej kondygnacji.

szkola_policji_Pila_fot2

wizualizacja nowego budynku bursy – projekt Pracownia Architektoniczna WOJTASIK z Piły

Projektowany obiekt swą bryłą i materiałami zastosowanymi na elewacjach nawiązuje do sąsiedniej zabudowy. Materiały wykończeniowe elewacji i dachu mają być wykonane głównie z ceramiki w formie płyt elewacyjnych i dachówki karpiówki. Elementem wspólnym dla istniejącej i nowej zabudowy jest wieża. Projekt budowy budynku zamieszkania zbiorowego został wstępnie uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Pile.

Nowa, tak potrzebna szkole inwestycja, możliwa będzie do zrealizowania między innymi dzięki podpisanej w maju br. umowy, pomiędzy Gminą Piła a Szkołą Policji w Pile, na mocy której przekazane zostały przez Gminę Piła środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji. Kwota ponad 270 tysięcy złotych, przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach planowanej budowy akademika.

mw.pila
19.12.2015 r.

źródło:
– strona internetowa Szkoły Policji w Pile –  http://pila.szkolapolicji.gov.pl