BUDYNKI MIESZKALNE PRZY AQUAPARKU

Pilski Aquapark zostanie rozbudowany, w celu zwiększenia jego atrakcyjności i funkcjonalności. Aby rozbudowa Aquaparku mogła się odbyć, musiał zostać zmieniony obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Ciekawostką, o której chcielibyśmy napisać jest wprowadzenie dosyć znacznych zmian polegających na dopuszczeniu zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie Aquaparku.

18 000 m2 – tyle mniej więcej wynosi powierzchnia działki przeznaczona po zmianie planu pod zabudowę budynkami wielorodzinnymi. Na tej działce będą mogły powstać budynki o łącznej maksymalnej powierzchni zabudowy 7 200 m2. Z grubsza przyrównując, pięciokondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne zrealizowane w technologii wielkiej płyty w latach 70-tych i 80-tych, jakich wiele na terenie naszego miasta, mają zabudowę o powierzchni około 600 m2. Jeżeli podzielimy 7 200 m2 przez powierzchnię średniej wielkości budynku mieszkalnego 600 m2, daje nam to możliwości zabudowy tego terenu 12  budynkami.

fot1-mieszkaniowka_przy_aquaparku
widok z lotu ptaka na tereny sportowe Aquaparku – czerwoną linią zaznaczono teren przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne – wizualizacja z czasów budowy Aquaparku.

Na tej ogromnej działce, która będzie nie lada gratką dla deweloperów, będzie mógł powstać budynek lub zespół budynków wielorodzinnych o  wysokości do 18,0 m, III lub IV kondygnacje nadziemne, z dachem stromym o kącie nachylenia połaci dachowej nie mniejszym niż 23°.
W parterze budynku dopuszczone zostaną usługi (w tym: gabinet lekarski, gabinet kosmetyczny, handel, biuro itp.). Maksymalna intensywność zabudowy, jako wskaźnika powierzchni zabudowy budynków w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej dla tych terenów będzie mogła wynosić 40%. Minimalna intensywność zabudowy – 15%. Cała komunikacja, czyli dojazd do budynków odbywać się będzie od strony wewnętrznej, tj. ulicami Artura Grottgera, i ul. Rodła.
Tereny te stanowią własność gminy Piła, zatem nasuwa się pytanie, czy teren ten zostanie geodezyjnie podzielony i sprzedany w kliku przetargach, czy na zasadzie jednego przetargu.

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania oprócz możliwości rozbudowy Aquaparku, pozwalają również na wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych w jego sąsiedztwie, które mają uzupełniać ofertę usługową. Na działkach U2 (korty tenisowe) i U1, plan zezwala na lokalizację obiektów o wysokości do 13,0 m, o funkcjach usługowych, w szczególności: turystyki, edukacji, zamieszkania zbiorowego (hotel, spa, centrum konferencyjne) gastronomi, sportu i rekreacji, opieki społecznej, ochrony zdrowia (przychodnie, gabinety lekarskie). Bez wątpienia tego typu usługi uatrakcyjnią nie tylko obiekt Aquaparku, ale również tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

załącznik graficzny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół Aquaparku
załącznik graficzny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół Aquaparku

Pilski Aquapark oddano do użytkowania w 2010 roku i już w pierwszych latach funkcjonowania dało się słyszeć opinie, że obiekt jest trochę za mały dla miasta wielkości Piły. W bardzo mocnych ograniczeniach finansowych w jakiach powstawał, stworzono zbyt dużo funkcji mając do dyspozycji zbyt mało powierzchni. Oprócz basenu rekreacyjno-szkoleniowego, sportowego i kilku atrakcji wodnych w kompleksie znajdują się również, dwie sale do squasha, sauny, siłownie, sale fitness, oraz pomieszczenia np. dla solarium.
Plany rozbudowy zakładają zwiększenie części wodnej, kosztem lodowiska, gdzie mógłby powstać nowoczesny kompleks rekreacyjny ze sztuczną wyspą, leżakami. Lodowisko zaś z całą instalacją przeniesione zostanie w inne miejsce, i w formie pełnowymiarowego do gry w hokeja, powstanie na planatach w dolinie rzeki Gwdy przy ul. Dąbrowskiego.

Aquapark zagospodarował tereny sportowe dawnej szkoły wojskowej, jaka mieściła się przy ul. Podchorążych. Na terenie dawnego boiska piłkarskiego stworzono boisko do baseballa, zaś w miejscu gdzie wcześniej stał budynek wojskowej pływalni powstało boisko do koszykówki, ścianka wspinaczkowa, skatepark, hala namiotowa, plac piknikowy. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada, że  wszystkie te elementy zostaną zlikwidowane, a teren na którym się znajdowały zostaną przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną. To dosyć istotna zmiana, z której wynika zwiększenie powierzchni zabudowy tych terenów, oraz wzrost liczby mieszkańców rejonu ulicy Podchorążych.

widok na działkę przy ul. Podchorążych, na której wkrótce rozpocznie się budowa budynku wielorodzinnego, usytuowanego równolegle do budynku z wieżyczką
widok na działkę przy ul. Podchorążych, na której wkrótce rozpocznie się budowa budynku wielorodzinnego, usytuowanego równolegle do budynku z wieżyczką

Zmiany spowodowane nowym planem zagospodarowania już zaowocowały nowymi inwestycjami w tym rejonie. Przy ul. Podchorążych powstał budynek handlowy sieci „Czerwona torebka”, a już wkrótce rozpocznie się budowa nowego bloku. Na działce (MW1) położonej przy wjeździe na tereny przemysłowe, powstanie czterokondygnacyjny budynek mieszkalny, wielorodzinny składający się z 19 mieszkań o powierzchni od 30
do 98 m2.
Budynek w parterze będzie posiadał lokale usługowe. Budynek usytuowany zostanie w jednej linii z budynkiem PWSZ (budynek z wieżyczką), z kalenicą równoległą do ul. Rodła. Plan zagospodarowania dopuszcza następujące usługi w parterze budynku: gabinet lekarski, gabinet kosmetyczny, handel, biuro itp.

wizualizacja budynku przy ul. Rodła i ul. Podchorążych - autorstwa Pracownia Architektoniczna Lech Wojtasik
wizualizacja budynku przy ul. Rodła i ul. Podchorążych – autorstwa Pracownia Architektoniczna Lech Wojtasik
wizualizacja budynku przy ul. Rodła i ul. Podchorążych - autorstwa Pracownia Architektoniczna Lech Wojtasik
wizualizacja budynku przy ul. Rodła i ul. Podchorążych – autorstwa Pracownia Architektoniczna Lech Wojtasik

Nieoficjalnie mówi się o kolejnym budynku wielorodzinnym przy ul. Podchorążych, który powstanie na działce MW/U1, obok budynku „Czerwonej torebki”, za budynkiem przychodni, wzdłuż ulicy Podchorążych.

widok na działkę pomiędzy "Czerwoną torebką" a budynkiem przychodni przy ul. Podchorążych
widok na działkę pomiędzy „Czerwoną torebką” a budynkiem przychodni przy ul. Podchorążych

Paweł Grzybowski – mw.pila
07.12.2014 r.