BYDGOSKA

Rozpoczął się kolejny, drugi już etap przebudowy ulicy Bydgoskiej. Inwestycja ma na celu udrożnić ruch na tej bardzo ważnej dla osiedla Zamoście ulicy. Obecnie ulica jest dwukierunkową, jednojezdniową o szerokości ok. 8,00 m, posiada obustronne chodniki szerokości 2,50 – 4,00 m oddzielone od jezdni pasami zieleni. Na całym odcinku występują liczne zjazdy indywidualne i publiczne realizowane w części bezpośrednio z ul.Bydgoskiej jak i z dróg odchodzących od ulicy Bydgoskiej obsługujących przyległe tereny handlowo-usługowe i mieszkaniowe.

bydgoska

skrzyżowanie z ul. Okólna i Kusocińskiego

Przedmiotem prac jest przebudowa ulicy na odcinku od zatoki autobusowej przy stadionie żużlowym do marketu Biedronka, z przebudową skrzyżowania z ul. Kusocińskiego i ul. Okólną na skrzyżowania typu małe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 40 m, oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Roosevelta.
W ramach przebudowy odcinka ulicy, zmodernizowane zostaną zatoki autobusowe, wybudowane wyspy rozdzielające, przebudowane odcinki wlotów na skrzyżowanie,  oraz ścieżki rowerowe z czerwonego asfaltu, i chodniki o podwyższonej jakości. Projektowana modernizacja odbędzie się przy minimalnej wycince drzew szpalerowo rosnących wzdłuż ulicy, stanowiących o specyfice i uroku tego miejsca. Przy okazji prowadzonych prac ziemnych wykonana zostanie również nowa sieć gazowa, a także przebudowane zostaną urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z zakresem przebudowy (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna nn i SN, oświetlenie drogowe, sieć teletechniczna, sygnalizacja świetlna).
Zgodnie ze specyfikacją przetargową, całe zadanie ma być wykonane do końca października 2016 r.

bydgoska2

projekt przebudowy – autorstwa JK PROJEKT (aby powiększyć – kliknij w obrazek)

Z przetargu wyłączona została budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Kontroli Skarbowej ul. Bydgoska 105. Być może zadanie to zostanie wykonane w kolejnym etapie. Warto tutaj zaznaczyć, że cała przebudowa ulicy Bydgoskiej, która zaplanowana została na odcinku od Al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego linii Piła-Tczew (odcinek o długości 1470 m), podzielona została na trzy etapy. W pierwszym wykonane zostało rondo na skrzyżowaniu z ulicą Podchorążych i Karpacką. W ostatnim, trzecim etapie do wykonania pozostanie odcinek od Al. Powstańców Wlkp. do zatoki autobusowej przy stadionie żużlowym. Etap ten obejmie również przebudowę skrzyżowania z ul. Roosevelta, oraz parkingi przed budynkami mieszkalno-usługowymi sąsiadującymi z siedzibą banku PKO BP.

mw.pila
23.03.2016