KOŚCIÓŁ NA ZIELONEJ DOLINIE

Osiedle Zielona Dolina charakteryzuje się dosyć zwartą zabudową mieszkaniową. Czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne o stromych dachach, oraz kwartały zabudowy z wewnętrznymi podwórkami wyróżniają je od innych dzielnic mieszkaniowych naszego miasta. Na terenie osiedla, którego zasięg ma w przyszłości graniczyć z obwodnicą drogi krajowej, wedlug planów zagospodarowania przeważać ma zabudowa wielorodzinna. Zaplanowano tutaj miejsce pod szkołę, tereny rekreacyjno-sportowe, obiekty usługowe a także targowisko i Rynek Koszycki.

fot1-kosciol1

Dla urozmaicenia panoramy i sylwety osiedla przewidziano możliwość realizacji trzech dominant przestrzennych, czyli wyraźnych i charakterystycznych, widocznych z wielu miejsc i w wielu perspektywach elementów architektury. Jedną z nich jest budowany z powodzeniem kościół parafialny pw. Św. Rafała Kalinowskiego, który stanowić będzie południową pierzeję projektowanego Rynku Koszyckiego. Powstaje on na zwartym obszarze otoczonym ulicami: Kazimierza Wielkiego od strony południowo-wschodniej, Promienną oraz Rynkiem Koszyckim.

fot2-kosciol9

Kościół został zaprojektowany na planie krzyża. Jego wieża znajdować się będzie na przecięciu głównych osi widokowych istotnych dla miasta i osiedla. Wysokość ścian i brył kościoła wynikają z lokalizacji (wśród budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości 12m) i ma wynosić 13,27 m, zaś wieża (bez ogólnodostępnych pomieszczeń) 28,90 m.
Budowany kościół będzie jednak mniejszy o około 1/3 niż pierwotnie zakładano. Dla przykładu: w pierwszej wersji projektu, wieża kościoła miała mieć 35 m wysokości.

fot3-kosciol2

Kościół murowany jest w systemie ścian trójwarstwowych: cegła, izolacja termiczna oraz cegła klinkierowa. Powierzchnia zabudowy kościoła będzie wynosić 478,9 m2.

fot4-kosciol8

mw.pila
26.09.2007 r.

źródło:
Uchwała Nr XLV/443/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła-Koszyce.