NOWE USŁUGI W BUDYNKU PRZY UL. BUDOWLANYCH.

Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego zakłada możliwość adaptacji mieszkań w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Budowlanych, na usługi z wykonaniem wejść od strony ulicy. Budynek może zostać zmodernizowany z wykluczeniem:

– zwiększenia powierzchni zabudowy,
– nadbudowy obiektów,
– zwiększenia ilości mieszkań,
– zwiększania utwardzonych powierzchni terenów,

IM000773.JPG

mw.pila

źródło:
Uchwała Nr LIV/558/02 RADY MIEJSKIEJ W PILE z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – rejon Al. Niepodległości – Kujawskiej.