OŚRODEK RADIOTERAPII

Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel Sp. z o.o. wybuduje Ośrodek Radioterapii w Pile. Wielkopolskie Centrum Onkologii ogłosiło zwycięzcę przetargu, który rozpisany został pod koniec minionego roku. Swoją ofertę złożyło aż 15 największych firm z całej Polski. Wśród nich były m.in. firmy: Pil-Building, Skanska, Budimex, Mostostal Warszawa, Polaqua, Erbud.
Nickel zaproponował najniższą cenę, mianowicie 20 656 831,84 złotych brutto, i według niepotwierdzonych oficjalnie informacji, zaproponował inną technologię wykonania bunkra, który stanowi dość istotny element obiektu. Dlatego wyłonienie zwycięzcy przetargu trwało dość długo, gdyż zaproponowane rozwiązanie musiał zaakceptować projektant obiektu.
A projektantem jest znana z projektów dotyczących obiektów medycznych „Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska” z Poznania.

radioterapia-07

rysunek elewacji – autor: Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska z Poznania

Zgodnie z umową wykonawca musi wybudować i oddać do użytkowania obiekt nie później jak w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy, czyli mniej więcej do marca 2018 r.
Budynek Ośrodka Radioterapii zaprojektowano na działce zaraz obok budynku głównego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Rydygiera. Nowy obiekt zajmie pustą działkę przy parkingach ogólnodostępnych znajdujących się przed budynkiem głównym. Na zdjęciu poniżej zakreślono lokalizację obiektu.

lokalizacja-osrodekrtg

lokalizacja Ośrodka Radioterapii w Pile (zaznaczono kolorem czerwonym) – wykorzystano „maps.google.com”

Pilski ośrodek będzie obsługiwać pacjentów z północnej Wielkopolski, stanowiąc drugi – po Kaliszu – z czterech planowanych regionalnych ośrodków w województwie wielkopolskim. Planuje się że będzie on obsługiwał ok. 120-160 pacjentów dziennie. Ośrodek Radioterapii w Pile będzie zlokalizowany na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera, na działce nr 151/1, stanowiącej własność Powiatu Pilskiego, będącej w użytkowaniu Wielkopolskiego Centrum Onkologii. W skład ośrodka będą wchodzić: część bunkrowa, część diagnostyczna, poradnie, hostel dla pacjentów i gości oraz łącznik z istniejącym w budynku Pralni korytarzem, zapewniającym możliwość skomunikowania Ośrodka Radioterapii z istniejącym kompleksem budynków głównych Szpitala Specjalistycznego, w tym planowanym w budynku A, Oddziałem Onkologii. (W ramach planowanego przedsięwzięcia, według odrębnego postępowania administracyjnego, pomieszczenia istniejącego na IV piętrze budynku A Szpitala Specjalistycznego Oddziału Nefrologicznego zostaną zaadaptowane na Oddział Onkologiczny, a istniejący w budynku Pralni korytarz zostanie dostosowany do potrzeb komunikacji między Ośrodkiem Radioterapii a Oddziałem Onkologii).

radioterapia-01

radioterapia-03

wizualizacje inwestycji – autor: Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska z Poznania

mw.pila
21.02.2016 r.