PILSKA WYSPA OGRODEM JAPOŃSKIM.

Centrum Piły położone jest na terenach podmokłych, bardzo trudnych pod względem budowlanym. Historia pilskiej wyspy sięga lat 70-tych, kiedy to władze miasta postanowiły uporządkować bagnisty, niechlujny teren w centrum, i zdecydowały stworzyć w tym miejscu dziesięciohektarową enklawę zieleni.

Stworzenie, a właściwie wybudowanie wyspy na grząskich terenach w „widłach Gwdy” było nie lada przedsięwzięciem geotechnicznym. Nawiezione zostało ponad 200 tysięcy metrów sześciennych ziemi, które zniwelowano i odpowiednio ukształtowano. Wytyczono promenady, które utwardzono żużlem, żwirem i grysem, wybudowano dwie kładki dla pieszych, jeden most. Na zachodnim krańcu przygotowano –  znaczony dwoma wysepkami – akwen dla ptactwa wodnego. Wybudowano oświetlenie parkowe, postawiono fontannę.

fot2-WYSPA1

Na początku przy pracach  na wyspie pomagały, dostarczając środków transportu i ludzi, pilskie spółdzielnie, wojsko i przedsiębiorstwa (PKS, TRANSBUD, Poszukiwań Naftowych). Główne prace wykonywały jednak wągrowieckie przedsiębiorstwa:  Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne, Rejonowe Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, Kombinat Budownictwa Komunalnego. Pilska załoga Kombinatu Budownictwa Komunalnego zajeła się rozprowadzeniem ujęcia wody do zraszania zieleni.

fot3-WYSPA2

Zamierzenia były bardzo ambitne. Na całej wyspie nasadzono szereg różnorodnych drzew i krzewów ozdobnych. Oprócz tego planowano stworzyć taras widokowy z rosarium, dywany kwiatowe oraz ogród japoński – którym jak na tamte czasy żadne miasto w naszym kraju nie mogło się poszczycić. W zieleń wkomponowane miały być, jako dodatkowy element estetyczny, szeregi kamiennych i gipsowych figur.

fot4-WYSPA3

Wyspa wchodzi w skład terenów rekreacyjnych mających służyć zaspokojeniu codziennego wypoczynku mieszkańców miasta. Zgodnie z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania doliny rzeki Gwdy, tereny te rozciągają się aż po Zieloną Dolinę. Do zagospodarowania zatem pozostał jeszcze miastu, rozległy obszar wzdłuż rzeki (w stronę zalewu). W przyszłosci planuje się na nim stworzyć aleje spacerowe, dwa sztuczne zbiorniki wodne, urządzić korty tenisowe, a nawet pola do minigolfa. Wyspa uzyskać ma nowe połączenie z lądem, dzięki nowej kładce dla pieszych.

mw.pila