PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY.

Upłynęło sporo czasu od otwarcia w Pile pierwszej restauracji McDonald’s. Ta bardzo znana sieć gastronomiczna ma swoich przeciwników i zwolenników. I można by dyskutować czy lokalizacja jest odpowiednia, czy tego typu obiekt powinien stanąć na tym właśnie terenie. Jedno jednak trzeba przyznać: lokal przyciąga mieszkańców. Restauracja podniosła atrakcyjność tego terenu, tchnęła życie w ten trochę zapomniany, leżący zawsze z boku i nie po drodze, plac Powstańców Warszawy.

IM000066.JPG

Inwestycja nie tylko uporządkowała niezagospodarowany plac ale zmieniła również jego otoczenie. Rozebrano  wielką stacje transformatorową, zmienił się wygląd sąsiadującej kwiaciarni, podniósł się trochę standard pobliskiego PUBu. Krótko mówiąc, zachodni wizerunek restauracji pozytywnie wpłynął na sąsiednich przedsiębiorców.

Przydałoby się jeszcze, gwoli estetyki, uporządkować zabudowę mieszkaniową sąsiadującą z placem.
Całkiem niedawno byliśmy świadkami rozbiórki jednego z parterowych budynków mieszkalnych, który realizuje tym samym zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pl. Powstańców Warszawy, uchwalonego przez Radę Miejską w 2002 r.

IM000999.JPG

Zgodnie z jego ustaleniami na terenie tym nie zachowuje się, istniejących jednokondygnacyjnych budynków usługowych i gospodarczych, których likwidacja winna nastąpić na etapie zmiany zagospodarowania wyznaczonego terenu, głównie poprzez wbudowanie w nowe budynki.

IM000068.JPG

Na działkach tych mogą powstać budynki wielorodzinne z wbudowanymi lokalami usługowymi w części parterowej. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca określa:

– obowiązek zachowania budynku nr 1przy pl. Postańców Warszawy (budynek w którym mieści się KUŹNIA PUB)

– prawo do rozbiórki i przebudowy pozostałych istniejących budynków mieszkalnych przy zachowaniu:
a) historycznej linii zabudowy tworzącej pierzeję Placu oraz ul. Witosa,
b) wymaganej wysokości zabudowy jak dla budynku nr 1 oraz nawiązaniu w formie architektonicznej obiektów
do podziałów i otworów okiennych występujących w tym budynku.

– prawo do budowy budynków kształtujących obudowę kwartału Placu Powstańców Warszawy, ul. Browarnej i
Witosa zgodnie z warunkami:
a) wysokość jak budynku nr 1 przy Placu,
b) elewacji tworzącej tło dla Domu Staszica, z zachowaniem symetrii w stosunku do osi kompozycyjnej, bez
prawa lokalizowania, w tej części budynku – usług wbudowanych

IM000062.JPG

mw.pila

źródło:
Uchwała nr LV/579/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pl. Powstańców Warszawy.