ŚRÓDMIEŚCIE PIŁY – WIZUALIZACJE

Wizualizacje przedstawiają propozycje rozwiązań przestrzennych, zgodnych z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Piły, uchwalonego w 2006 r. Propozycje te nie mają charakteru deklaratywnego i służą jedynie uatrakcyjnieniu i promocji oferty inwestycyjnej miasta.

Właścicielem praw autorskich prezentowanych wizualizacji jest Gmina Piła.

fot1-srodmiescie-widok1

fot2-srodmiescie-widok2

fot3-srodmiescie-widok3

fot4-srodmiescie-widok4

fot5-srodmiescie-widok5

fot6-srodmiescie-widok6

fot7-srodmiescie-widok7

fot8-srodmiescie-widok8

fot9-srodmiescie-widok9

fot10-srodmiescie-widok10