WIEŻA WIDOKOWA

Góra Dąbrowa zwana również Dąbrówką, wznosi się na wysokość 207 m p.p.m. i jest najwyższym wzniesieniem w północnej Wielkopolsce. Oddalona 9 km od Piły w kierunku Szydłowa, leży w pasmie wysokich, morenowych „Pagórków Różeckich”, krajobrazowo najatrakcyjniejszym terenie okolic Piły. Stąd można oglądać: na północy pofałdowany krajobraz Pojezierza Wałeckiego ze wzgórzami koło Jastrowia i Okonka na horyzoncie; od wschodu panoramę Piły, dolinę Gwdy i dalej „Góry Rzadkowskie” oraz Dębową Górę (192,4 m n.p.m.) koło Wyrzyska; w południowej części głęboką dolinę Noteci – Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką; od zachodu ciąg „Pagórków Różeckich”.

Sama góra jest tylko wzniesieniem pokrytym lasami i jej zdobycie nie sprawia większych trudności. Jednak aby znaleźć się na jej szczycie, przemierzając szlak np. z Piły Gładyszewo, trzeba pokonać różnicę 129 metrów wysokości.

Rejon Dąbrówki objęty jest regulaminem zdobywania Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Turysta Ziemi Nadnoteckiej”,  ustanowionej i zdobywanej nieprzerwanie od 1979 r. Również sam szczyt jest uwidoczniony plastycznie na tej odznace.
Przez jej obszar przebiegają trzy znakowane szlaki turystyczne. Dwa szlaki piesze (szlak niebieski Piła – Góra Dąbrowa – Skrzatusz i szlak żółty Piła – rezerwat „Kuźnik” – Skrzatusz) oraz szlak rowerowy (zielony) Piła – Skrzatusz.

W związku z wyjątkowością Dąbrowy, oraz cennymi walorami krajobrazowymi okolic powstała inicjatywa, aby stworzyć na tym obszarze park przyrodniczo-krajobrazowy z dominantą przestrzenną w postaci wieży widokowej na jej szczycie. Podobna budowla istniała już w tym miejscu przed wojną i jakiś czas po niej, jednak ze względu na zły stan techniczny (wieża była wykonana z drewna) została rozebrana.
Nowy zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy sprzyjałby zachowaniu wyróżniających się krajobrazowo terenów oraz walorów kulturowych okolicy ze szczególnym uwzględnieniem Sanktuarium Maryjnego w Skrzatuszu. Warto przypomnieć, że barokowy kościół w Skrzatuszu jest jednym z ważniejszych zabytków północnej części Wielkopolski. Wybudowany w latach 1687-94 z wyposażeniem z przełomu XVII i XVIII wieku, do dziś stanowi cel pielgrzymek oraz wycieczek turystycznych zarówno grupowych jak i indywidualnych. Objęcie ochroną terenów pomiędzy projektowaną wieżą widokową a kościołem, a także położonych wokół kościoła, sprzyjałoby planom rozwoju działalności pielgrzymkowej i edukacyjnej.

Czy projekt zostanie zrealizowany zależy w dużej mierze od przychylności władz gminnych oraz powiatowych. Stworzenie parku krajobrazowego z wieżą widokową w bliskim sąsiedztwie Skrzatusza bez wątpienia podniosłaby atrakcyjność turystyczną tego regionu. Podkreślone zostałyby walory turytyczne i religijne tego miejsca co mogłoby przyczynić się do promocji gminy Szydłowo a także do rozwoju różnych form turystyki.

Wieża widokowa wyposażona w specjalną platformę mogłaby stać się dla mieszkańców Piły i okolic jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc spędzania wolnego czasu na łonie natury. Możliwość podziwiania okolic z projektowanej wieży przyciągnęłaby turystów i wpłynęła na uaktywnienie nowych obszarów rekreacji i wypoczynku, lepsze zagospodarowanie już istniejących szlaków turystycznych. Słowem mógłaby powstać bardzo interesująca oferta turystyczna, która mogłaby również przyczynić się do rozwoju agroturystyki na tym obszarze jako jednej z podstaw rozwoju turystyki weekendowej na terenie powiatu. Warto zaznaczyć, że działania te zbieżne są z głównymi celami Strategii rozwoju powiatu pilskiego.

Pomysłodawcą budowy wieży widokowej jest Nadleśnictwo, które chce tym samym urządzić w tym miejscu dostrzegalnie przeciwpożarową. Czy jednak zostanie ona wybudowana, kiedy i w jakiej formie, zależy głównie od funduszy i możliwości dofinansowania z Unii Europejskiej a także Funduszu Ochrony Środowiska.

Poniżej zamieszczamy propozycję jednego z pilskich architektów, przedstawiającą wieże widokową, która mogłaby powstać na szczycie Góry Dąbrowy. Propozycja ta nie jest ostatecznym wariantem przewidzianym do realizacji.

fot1-wieza2

fot2-wieza3

fot3-wieza4

fot4-wieza5

mw.pila
29.03.2009