ZALEW KOSZYCKI – WIZUALIZACJE

Wizualizacje przedstawiają propozycje rozwiązań przestrzennych, zgodnych z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zalewu Koszyckiego. Propozycje te nie mają charakteru deklaratywnego i służą jedynie uatrakcyjnieniu i promocji oferty inwestycyjnej miasta.

Właścicielem praw autorskich prezentowanych wizualizacji jest Gmina Piła.

fot1-zalew-wiz2

fot2-zalew-wiz3

fot3-zalew-wiz4

fot4-zalew-wiz5

fot5-zalew-wiz6

fot6-zalew-wiz7

fot7-zalew-wiz8

fot8-zalew-wiz9

fot9-zalew-wiz10

fot10-zalew-wiz11