Nowy plan dotyczący śródmieścia

Rada Miasta podczas sesji, która odbyła się 28 lutego 2006 r., uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Piły.Plan został sporządzony dla obszaru ograniczonego al. Wojska Polskiego,
al. Jana Pawła II, linią brzegu rzeki Gwdy, ulicami: 11 Listopada, Towarową, Pomorską, Ceglaną.

fot1-plan_srodmiescia_ogolnie

Nowy plan oprócz przebudowy układu ulicznego zakłada stworzenie dwóch nowych placów miejskich i częściową zabudowę pl. Zwycięstwa.

Mamy niewątpliwą szansę stać się świadkami istotnych zmian w wyglądzie Piły. Niewiele jest w Polsce miast, których wizerunek można jeszcze tak bardzo odmienić. Jest to naszym zdaniem wielka okazja dla inwestorów, aby w sposób znaczący wpisać się w historie miasta i pozostawić po sobie trwały ślad w postaci interesującej architektury.

Po 60 latach od zakończenia II wojny światowej i tragicznego dla miasta roku 1945, w którym wskutek działań wojennych przestała istnieć historyczna zabudowa miasta z Nowym i Starym Rynkiem, pojawia się niepowtarzalna okazja aby przywrócić miastu to, czego zdaniem wielu osób brakuje. Prawdziwe centrum, które mogłoby przyjąć miano wizytówki Piły.

Trzeba pamiętać jak bardzo ważna dla mieszkańców jest architektura. Miasto pobudza, inspiruje, nastraja, relaksuje. To w centrum miasta znajdują sie zabytki, okazałe budynki współczesne, parki, pomniki, place, które  formują wnętrza miejskie, i mają swój klimat emocjonalny. To w śródmieściu ludność odczuwa szczególnie indywidualny wyraz swojego miasta, jego skalę, jego rytm. Powinno być ono miejscem atrakcyjnym, aby odwiedzano je nie tylko w celu dokonania zakupów lub załatwienia spraw, ale dla samej przyjemności oglądania spektaklu rozgrywającego się w jej ramach.

Dla określenia zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, na obszarze objętym planem, wyznaczono  jednostki struktury przestrzennej, oznaczone symbolami A,B,F, zgodnie ze statystycznym podziałem miasta Piły na jednostki urbanistyczne:

JEDNOSTKA A – obszar ograniczony Al. Piastów, 11-go Listopada, pl. Konstytucji 3 Maja, rzeką Gwdą

JEDNOSTKA B – obszar ograniczony Al. Wojska Polskiego, ul. Okrzei, Towarową, Al. Piastów

JEDNOSTKA F – obszar ograniczony ulicami: Ceglana, Okrzei, Wojska Polskiego

JEDNOSTKA G – wchodząca w skład osiedla Górne; a także I, J – połozone przy skrzyżowaniu ul. Chopina z
Al. Wojska Polskiego

 

źródło:
UCHWAŁA NR XLVI/551/06 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego

mw.pila