PLAN ZMIENIAJĄCY CENTRUM.

Realizacja nowoczesnego budownictwa w śródmieściu, jaka możliwa będzie po uchwaleniu nowego planu zakładającego m.in. częściową zabudowę pl. Zwycięstwa, oraz stworzenie dwóch nowych placów, przyniesie  pożądaną zmianę w stylu architektonicznym jaki panuje w Pile.
Wielu z nas z pewnością zadawało sobie pytanie, co z pozostałymi terenami w centrum, które przy okazji zmian w zagospodarowaniu śródmieścia, przydałoby się również trochę przeobrazić i wprowadzić zmiany w sposobie ich zabudowy i zagospodarowania.

fot1-z_02_559_01
fragment planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – rejon ul. Budowlanych, Ogińskiego, Kolbego, Kujawskiej i Al. Wojska Polskiego.

Po wybudowaniu przy ul. Kolbego i Popiełuszki w latach 90-tych kompleksu budynków wielorodzinnych, który harmonijnie połączył istniejącą starą zabudowę tej częsci miasta z zabudową śródmieścia, rozszerzyło się centrum handlowe Piły. Nowe budynki o ciekawej architekturze, z wbudowanymi w parterze usługami i sklepami, przyciągnęły mieszkańców i handlowców. Zmienił się dzięki temu wizerunek dzielnicy, która wcześniej nie cieszyła się dobrą opinią. Wciąż jednak pozostają wolne tereny, które przydałoby się zabudować i wprowadzić na nich porządek architektoniczno-przestrzenny właściwy dla centrum miasta.

Nie wszyscy pewnie wiedzą, że od 2002 roku na terenie ograniczonym ulicami: Budowlanych, Wojska Polskiego, Kujawska, Ogińskiego i Dzieci Polskich, obowiązuje plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, który umożliwia m.in.:

budowę pasażu handlowego przy istniejących wieżowcach na Al. Wojska Polskiego,

wybudowanie nowego budynku wielorodzinnego z możliwością usług w części parteru, a także przebudowę istniejących obiektów przy ul. Kujawskiej,

możliwość adaptacji mieszkań na usługi w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Budowlanych,

budowę nowego budynku wielorodzinnego przy ul. Ogińskiego,

prawo do rozbudowy i uzupełnienia istniejącego zespołu budynków usługowych przy skrzyżowaniu ulic Budowlanych, Kolbego i Kujawskiej, o jeden obiekt kubaturowy.
mw.pila

źródło:
Uchwała Nr LIV/558/02 RADY MIEJSKIEJ W PILE z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – rejon Al. Niepodległości – Kujawskiej.